Produkter

Tilbage

DAT

Positiv DAT kan føre til celledestruktion via fagocytose og/eller hæmolyse hos patienter med Autoimmun hæmolytisk anæmi (AIHA), Hæmolytisk sygdom hos nyfødte (HDN) eller ved transfusionskomplikationer. Ved Dat analyse påvises om erytrocytten in vivo er bundet med Immunoglobuliner og/eller komplementfaktorer.

Beskrivelse

LISS/Coombs

ID-kort” LISS/Coombs” indeholder Anti-IgG (polyspecifikt, kanin) + Anti-C3d (monoklonalt) og detektere både IgG og C3d på celleoverfladen. Det anti-IgG som benyttes er ikke ˝heavy chains˝ specifikt og kan reagere med kappa (k) og lamda (l) ˝light chains˝ i IgA og IgM molekyler. Anti-C3d reagerer også med C3b-molekyler på celleoverfladen.

Coombs IgG

I visse tilfælde mistænkes uspecifik binding af komplement på celleoverfladen. For at undgå dette kan analysen udføres på ID-Kort “Coombs IgG” som kun indeholder Anti-IgG (polyspcifikt, kanin). Som i ID-Kort “LISS/Coombs er dette Anti-IgG heller ikke “heavy chains” specifikt.

Udredning af positiv DAT

DC-Screening I
DC-Screening II

Ved positiv DAT, kan det være vigtigt at vide, hvad der er bundet til celleoverfladen. ID-Kort ˝DC-Screening II˝ påviser IgG og/eller C3d på erytrocyter i en test. ID-Kort ˝DC-Screening I˝ påviser Anti-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, och –C3d.

DAT IgG-Dilution

Mængden af IgG på cellytan er koblet til graden af hæmolyse hos patienter. Med ID-Kort ˝DAT IgG-Dilution˝ kan man få en indikation på hvor kliniskt viktigt et DAT positivt analysesvar er.

DAT IgG1/IgG3

Risikoen for hæmolys ved positiv DAT afhænger bland andet af antallet af IgG-molekyler bundet til erytrocyterna samt hvilken IgG klasse derer tale om. IgG1 ogIgG3 kan indikere at celledestruktion er i gang, både via fagocytose og komplementaktivering. IgG2 och IgG4 er meget sjældent indblandet. Eftersom subklasserne har forskillige funktioner kan det ind i mellem være vigtigt at identificere dem. Mængden af IgG1/IgG3 molekyler på celleoverfladen afspejler risikoen for hæmolyse. Med dette ID-kort ses en semikvantitativ bedømmelse af mængden af molekyler på celleoverfladen.

Mere information og dokumentation fra leverandøren kan findes her.