Produkter

Tilbage

RhD-typning

RhD positiv eller RhD negativ betyder tilstedeværelse af D-antigen eller ikke tilstedeværelse af D-antigen. Monoklonale Anti-D med forskellige cellelinjer kan give problem ved tolkning af RhD antigentesten, specielt når det gælder D-weak og D-variant. I visse tilfælde er det vigtigt at påvise D-weak og D-variant.

Beskrivelse

RhD typning uden påvisning af DVl 

Bestemmelse af DWeak
For at påvise forekomst af D weak antigen kan test udføres i ID systemet med monoklonalt Anti-D med IAT teknik. D-antigenet, som beskrives første gang 1939, består af en mosaik af epitoper. Individer som mangler en eller flere epitoper kan danne antistof mod de epitoper som mangles, hvis de transfunderes med erytrocytter som har et ”helt” D antigen. Undersøgelser har vist at der findes mere end 30 epitoper, men man benytter normalt kun 9 epitopmodellen for at beskrive D antigenet. Udvalgte monoklonale anti-D sera, anvendes til typning af erytrocytter for partiel D variant.

Bestemmelse af Partiel D-type
˝ID-Partial RhD Typing Set˝ Anvendes til typning af de almindeligste D varianter. Disse antisera skelner mellem D kategorierne: II, IV, V, VI, VII, DFR, DBT og Ro Har.

Mere information og dokumentation fra leverandøren kan findes her.