Produkter

Tilbage

Biolog-id Transport

Kombination af Biolog-Encoding og Biolog-Transport

Biolog Transport-løsningen anvendes til overvågning og sporing af blodprodukter under transport. Masseaflæsning af op til 50 blodkomponenter kan udføres og sammenkobles med en datalogger i en RFID-tunnel på nogle få sekunder.

Temperaturovervågning og tidskontrol kan indhentes under hele transporten for at sikre optimale forhold for hvert enkelt blodprodukt.

Beskrivelse

Biolog Encoding

Et obligatorisk første trin for alle Biolog-id-løsninger er Kodning, hvor stregkodeinformationerne på blodposerne afkodes og overføres til en RFID-tag.

Med en One-Step-Encoder kan op til otte stregkoder aflæses automatisk fra etiketten og indkodes på en RFID-tag i et enkelt trin.

Informationerne kan på ethvert tidspunkt ændres og opdateres på RFID-taggen med One-Step-Encoder, hvis produktet for eksempel reserveres eller bestråles. Informationer on donationsnummer og blodtype kan ikke ændres.

Hvert blodprodukt har en unik RFID-tag, hvilket sikrer håndteringen og eliminerer risikoen for at produkter bliver forvekslet. Samme RFID-tag kan anvendes til samtlige procedurer og giver fuld sporbarhed gennem hele transfusionskæden.

 • Der kan overføres op til otte stregkoder på nogle sekunder med en One-Step-Encoder.
 • Uanset hvor blodprodukterne håndteres i transfusionskæden, anvendes samme RFID-tag.
 • Informationerne på taggen kan opdateres ved ændringer, for eksempel bestråling eller reservering af produktet.
 • RFID-taggen er testet og godkendt til samtlige processer i komponentfremstillingen, f.eks. centrifugering, bestråling og frysning ned til -80°C.
 • Biolog-kodning er et obligatorisk trin i alle Biolog-id-løsninger.

Biolog Transport

Biolog Transport er en komplet løsning til overvågning og sporing af blodprodukter under transport fra afsender til modtager. Under transport kan temperaturovervågning og tidskontrol udføres på hvert enkelt blodprodukt for at sikre, at alle transportforholdene har været optimale.

Uanset transporttype på eller uden for hospitalet kan der etableres en fuldstændig sporbarhed af transporten helt ned på komponentniveau.

For at forenkle og yderligt effektivisere håndteringen af blodprodukterne har Biolog-id udviklet en løsning til masseaflæsning ved hjælp af en RFID-tunnel. Med en RFID-tunnel kan op til 50 blodprodukter håndteres gennem masselæsning, uden at hvert enkelt blodprodukt skal håndteres individuelt.

 • Fra afsender til modtager
 • Temperatur- og tidskontrol med datalogger
 • Batch-aflæsning af op til 50 enheder
 • Automatisk overførsel af informationer til serveren
 • Eksterne transporter uden for hospitalet
 • Interne transport på sygehuset
 • Blodprodukter kan reserveres eller kasseres under transport
 • Etablerer komplet sporbarhed for hvert enkelt blodprodukt

Dokumentation

Video