Vores produkter

Håndtering af blod
Blodbanksystem - LIS
Blodbestråling
RS 3400
RAD-Control Indikatorer
Plasmaindfrysning
Plasmafrost
Opbevaring og udlevering
Hemosafe
Transport
Alibox
Preanalyse
Prøvetagning
Under construction
Centrifugering
Sigma 1-14
Sigma 1-14K
Sigma 1-16
Sigma 1-16K
Sigma 2-16KL
Sigma 2-7
Sigma 2-16P
Sigma 3-16KL
Sigma 3-16L
Sigma 3-18KS
Sigma 3-30KS
Sigma 4-16KS
Sigma 4-16S
Sigma 4-5L
Sigma 6-16KS
Sigma 6-16S
Sigma 8-KS
Sigma 8KBS
Transport
Alibox
Blodtypeserologi
Analyseinstrumenter
IH-1000
IH-500
IH-Com
IH-Web
Banjo ID-Reader
ADAM-rWBC
ADAM-rWBC2
Ery Q®
ID-Kort
ABO/RhD bestemmelse
Antistofudredning
BAS-Test
DAT
RhD-typning
ID-testceller & QC-kontroller
Testceller
QC-kontroller
Antisera & Testceller til glasteknik
Antihumanglobulin
Monoklonale reagenser
Polyklonale reagenser
Testceller glasteknik
Øvrige reagenser til glasteknik
Suspensionsmedier
Suspensionsmedier
Fortyndingsmedier
Små instrumenter
Centrifuger til ID-Kort
Centrifuger til glasteknik
Incubator
Infektionssygdomme
Analysesystem
Geenius
Evolis Premium System
Covid-19
Covid-19 PCR-tester
Covid-19 Serologisk antistofftest
Covid-19 RNA Lysering buffer
Konfirmationstest
HIV Konfirmationstest
Geenius HCV Supplemental
Analyser - EIA
HIV Blodscreening
HIV hurtig test
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Legionella pneumofila
Clostridium difficile
Rotavirus
Mæslinger (Measles)
Røde hunde (Rubella)
Skoldkopper (Varicella Zoster Virus)
Klamydia
Syfilis
Aspergillosis
Candida
Brucellosis
Dengue feber
Malaria
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus (HSV)
Toxoplasmosis
Lyme Borrilosis (Borrelia )
Helicobacter pylori
Leishmaniasis
Certifikat
Certifikat
Certifikat reagenser
Box-inserts
Box-inserts ID-System
Box-inserts Infektionssygdomer
Box-inserts Diaclon produkter
Box-inserts Seraclone produkter
MSDS
MSDS ID-System
MSDS Infektionssygdomme

DAT

Positiv DAT kan føre til celledestruktion via fagocytose og/eller hæmolyse hos patienter med  Autoimmun hæmolytisk anæmi (AIHA), Hæmolytisk sygdom hos nyfødte (HDN) eller ved transfusionskomplikationer. Ved Dat analyse påvises om erytrocytten in vivo  er bundet med Immunoglobuliner og/eller komplementfaktorer.

LISS/Coombs
ID-kort ”LISS/Coombs” indeholder Anti-IgG (polyspecifikt, kanin) + Anti-C3d (monoklonalt) og  detektere både  IgG og C3d på celleoverfladen. Det anti-IgG som benyttes er ikke ˝heavy chains˝ specifikt og kan reagere med kappa (k) ogh lamda (l) ˝light chains˝ i IgA og IgM molekyler. Anti-C3d reagerer også med C3b-molekyler på celleoverfladen.

Coombs IgG
I visse tilfælde mistænkes uspecifik binding af komplement på celleoverfladen. For at undgå dette kan analysen udføres på ID-Kort “Coombs IgG” som kun indeholder Anti-IgG (polyspcifikt, kanin). Som i ID-Kort “LISS/Coombs er dette Anti-IgG heller ikke “heavy chains” specifikt.

Udredning af positiv DAT

DC-Screening I
DC-Screening II
Ved positiv DAT, kan det være vigtigt at vide , hvad der er bundet til celleoverfladen.
ID-Kort ˝DC-Screening II˝ påviser IgG og/eller C3d på erytrocyter i en test.
ID-Kort ˝DC-Screening I˝ påviser Anti-IgG, -IgA, -IgM, -C3c, och –C3d.

 

DAT IgG-Dilution
Mængden af IgG på cellytan er koblet til graden af hæmolyse hos patienter. Med ID-Kort ˝DAT IgG-Dilution˝ kan man få en indikation på hvor kliniskt viktigt et DAT positivt analysesvar er.

DAT IgG1/IgG3
Risikoen for hæmolys ved positiv DAT afhænger bland andet af antallet af IgG-molekyler bundet til erytrocyterna samt hvilken IgG klasse derer tale om.
IgG1 ogIgG3 kan indikere at celledestruktion er i gang, både via fagocytose og komplementaktivering. IgG2 och IgG4 er meget sjældent indblandet.
Eftersom subklasserne har forskillige funktioner kan det ind i mellem være vigtigt at identificere dem. Mængden af IgG1/IgG3 molekyler på celleoverfladen afspejler risikoen for hæmolyse. Med dette ID-kort ses en semikvantitativ bedømmelse af mængden af molekyler på celleoverfladen.

 

Kontakt os ved mere information
_
Telefon: 45661300
E-post: sales@labex.com

Produktinformation

Box-inserts

MSDS

Certifikat