Produkter

Tilbage

Geltest

GELTEST ALVEDIA DAT

Analysen, der tidligere blev omtalt som Coombs ‘test, udføres for at undersøge, om patientens røde blodlegemer er sensibiliseret med antistoffer og / eller komplementfaktorer in vivo.

Mangler du et produkt? Kontakt os for information om hele produktsortimentet.

Beskrivelse

Direkte antiglobulin test (DAT) udføres for at diagnosticere immunmedieret hæmolytisk anæmi (IMHA). På IMHA binder antistoffer sig til cellemembranen af erytrocytter in vivo , hvilket stimulerer immunsystemet til at nedbryde erytrocytterne. IMHA kan påvirke alle dyrearter. Der er forskellige grunde til, at IMHA kan forekomme:

  • De normale regulatoriske immunologiske mekanismer sættes ud af drift af en eller anden grund. (primær IMHA)
  • Ændringer i erytrocytternes celleoverflade på grund af intracellulære parasitter, infektioner, lægemidler eller andre immunologiske sygdomme såsom SLE, FIV, FeLV .
  • Nogle lægemidler
  • Transfusion af uforligeligt blod

Beskrivelse af metode
ALVEDIAS Gel test er baseret på mikrokolonneteknik. Hver brønd indeholder en blanding af gel, buffer og antiglobulin. Antiglobulinet er specifikt for hver dyreart: hund, kat og hest. En suspension af røde blodlegemer (til direkte antiglobulintest DAT) eller en blanding af donorerytrocytter og patientplasma (til forliglighedsanalysen) centrifugeres gennem gelen.

Hvis der ikke dannes agglutinat (= ingen reaktion med antiglobulinet), passerer RBC gennem gelen og danner en knap i bunden af brønden (negativ test). Ved positiv reaktion med anti-globulin sidder de agglutinerede erytrocytter fast i gelen, reaktionen er positiv. Reaktionen er stabil og kan læses i mange timer efter udførelse af testen. Testen kræver ingen vasketrin, er let at udføre, og har høj følsomhed og reproducerbar.

Alvedia DAT hund
Mikrorørene i Alvedia Gel Test DAT Canin indeholder ud over gel og buffer et anti-hundeglobulin (Anti-IgG + Anti C3). Patientens erytrocytter blandes med buffer og tilsættes til mikrorøret. Ved påvisning af immunoglobuliner (IgG, IgM) og/eller komplementer (C3b, C3d) på erytrocytten vil der forekomme en reaktion med antiglobulinet under centrifugering, og der vil dannes et agglutinat, der klæber til gelen. Ved fravær af immunoglobuliner og komplementer dannes ingen agglutinater, og erytrocytterne sætter sig i bunden af mikrorøret. En positiv reaktion betyder, at erytrocytterne er sensibiliseret med immunglobuliner og/eller komplementer, og dette fører til en øget risiko for IMHA.

Alvedia DAT Kat
Ud over gel og buffer indeholder mikrorørene i alvedia gel test DAT Felin et anti katteglobulin (Anti-IgG + Anti C3). Ved påvisning af immunglobuliner (IgG, IgM) og/eller komplementer (C3b, C3d) på erytrocytten vil der forekomme en reaktion med antiglobulinet under centrifugering, og der vil dannes et agglutinat, der klæber til gelen. Ved fravær af immunoglobuliner og komplementer dannes ingen agglutinater, og erytrocytterne sætter sig i bunden af mikrorøret. En possitiv reaktion betyder, at erytrocytterne er sensibiliseret med immunglobuliner og/eller komplementer, og dette fører til en øget risiko for IMHA.

Dokumentation