Produkter

Tilbage

QuickTest Cross match och LabTest Cross match

Alvedias QuickTest Cross match och LabTest Cross match är baserad på en sticka med ett membran indränkt i antiglobulin. Antiglobulinet är specifikt för varje djurart.

Beskrivning

En blandning av givarerytrocyter och patientplasma får inkubera i ett rör innan de tvättas och får diffundera på en teststicka med ett membran innehållande antiglobulin. Antiglobulinet är specifikt för varje djurart, anti-canine-globulin för hund och anti-feline-globulin för katt.