Privatlivspolitik

Introduktion

Denne politik angående privatliv og markedsføring beskriver, hvordan LABEX-koncernen indsamler, anvender, udleverer og lager dine personoplysninger. LABEX-koncernen omfatter følgende virksomheder,
Svenska Labex AB (SE)
Labbex Förvaltnings AB (SE)
Labex Reagens AB (SE)
Labex ApS (DK)
Labex Holding ApS (DK)
Norska Labex A/S (NO)
I teksten refererer vi til koncernen, når vi skriver LABEX eller vi.

LABEX værner om din personlige integritet og tilstræber et højt beskyttelsesniveau ved al behandling af personoplysninger. Al behandling, som udføres af LABEX, sker i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger. I EU/EØS gælder fra maj 2018 databeskyttelsesforordningen (GDPR).
LABEX, eller det selvskab som angives som værende personoplysningsansvarlig, har ansvaret i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning angående behandlingen af dine personoplysninger i henhold til det, der angives nedenfor. Hvis du skulle have spørgsmål angående denne informationstekst, eller hvis du vil udøve nogle af dine rettigheder i henhold til det, der angives nedenfor, kan du kontakte LABEX via kontaktoplysningerne i Kontaktinformation.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Med personoplysninger menes den type information, som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Eksempler på sådan information er navn, billede, personnummer, kontaktoplysninger, konkurrencebidrag, gennemførte valg, adfærd eller IP-adresse. Med behandling af personoplysninger menes alle tiltag, som vi eller tredjepart udfører med personoplysningerne, eksempelvis indsamling, registrering og lagring.
Personoplysninger må kun behandles med særlige og udtrykkeligt angivne formål og må derefter ikke behandles til noget formål som går udover disse formål.
Hos LABEX behandler vi personoplysninger, som du selv har givet os, med det formål at administrere forespørgsler fra dig og eventuelle aftaler med dig, samt for at give information og service i forbindelse med sådanne forespørgsler og aftaler. Dette kan eksempelvis være interesse tilkendegivelser for vores produkter, for tilmeldinger til brugermøder eller seminarier, som du vælger at deltage i eller abonnementer på vores nyhedsbreve, som du bestiller.

Dine personoplysninger kan også blive anvendt til markedsføring og opfølgninger samt til vores salgs- og produktudvikling med det formål at forbedre vores produkter og service. I tilfælde af du ikke vil deltage i markedsføring og/eller tilbud, kontakt os venligst via kontaktoplysningerne under Kontaktinformation.
Afslutningsvist behandles personoplysningerne også til statistikformål for at se, hvordan brugere udnytter webstedet og til at analysere søgeadfærd, samt for at vise dig tilpasset indhold. Sådanne oplysninger behandles dog kun i aggregeret form eller i en form, som ikke kan identificere dig som individ. Oplysningerne behandles også inddirekte i forbindelse med udvikling, test og administration af de IT-systemer som er tilknyttet vores webside.
Når du anvender funktioner på vores webside, som gør det muligt for dig at lægge information eller andet materiale ud på vores webside, beder vi dig bemærke, at denne information også kan indeholde personoplysninger. I det tilfælde din information indeholder oplysninger om andre personer, må du kun lægge den information ud, som du har fået deres samtykke til at publicere.

Lovgivningens grundlag for behandlingen og lagringsperioden

LABEX behandler altid dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at gennemføre en aftale med dig, og når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, eksempelvis en interesse for at få lov til at markedsføre over for besøgende på websiden eller en interesse for at udvikle vores webside eller vores produkter og/eller service. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til et formål som i henhold til den gældende lovgivning kræver dit samtykke, så vil vi indhente dit samtykke inden vi påbegynder en sådan behandling. Oplysningerne som vi indsamler i henhold til ovenstående slettes, når formålene med behandlingen er fuldført.

Sikkerhed for beskyttelse af personoplysninger

LABEX værner om en høj sikkerhed for dine personoplysninger og har til dette formål indført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang, ændring, spredning eller ødelæggelse.

Begrænsninger for udlevering af personoplysninger

Vi kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver for vores regning, for eksempel til at stille IT-tjenester til rådighed eller hjælp til markedsføring, administration af pressemeddelelser, analyser eller statistik. Udførelsen af disse tjenester kan indebære, at vores samarbejdspartnere, både i EU/EØS og udenfor EU/EØS, får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder som håndterer personoplysninger for vores regning skal altid underskrive aftaler med os, så vi kan sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger også hos vores samarbejdspartnere.

I forbindelse med samarbejdspartnere udenfor EU/EØS gennemføres særlige beskyttelsesforanstaltninger, som eksempelvis indgåelse af aftaler, som inkluderer de standardiserede modelklausuler for dataoverførsel, som er vedtaget af EU-kommissionen og er tilgængelige på EU-kommissionens hjemmeside.
LABEX kan også udlevere personoplysninger til tredjepart, som eksempelvis politiet eller anden myndighed, hvis det drejer sig om efterforskning af forbrydelser, eller hvis vi på anden måde er forpligtede til at udlevere sådanne oplysninger på grundlag af loven eller myndighedsbeslutninger.
LABEX vil ikke udlevere dine personoplysninger i nogen anden udstrækning end det beskrevne i dette afsnit.

Eksterne links

Denne information om behandling af personoplysninger gælder for oplysninger, som LABEX behandler om dig inden for rammerne af vores webside. Vores webside kan i nogle tilfælde indeholde links til eksterne websider eller tjenester, som vi ikke har kontrol over. Hvis du følger et link til en ekstern webside opfordres du til at undersøge de principper for behandling af personoplysninger og information om cookies, som gælder for den aktuelle webside.

Dine rettigheder og ret til at indgive klager

Du har ret til at, i henhold til gældende lovgivning om personoplysninger, når som helst at begære at få adgang til de personoplysninger som behandles om dig, at få forkerte personoplysninger rettet, at LABEX skal holde op med at behandle samt slette dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet, at trække et samtykke tilbage til en bestemt behandling (hvor samtykke er indhentet) samt at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysningerne. Kontakt venligst LABEX via nedenstående kontaktoplysninger, hvis det er tilfældet. Du har også ret til når som helst at indgive klager til den relevante tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med den gældende lovgivning om personoplysninger.

Kontaktinformation

LABEX er personoplysningsansvarlig for behandling af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål angående, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller vil have oplysning om og kontaktoplysninger til den udpegede databeskyttelsesrepræsentant/den ansvarlige for personoplysningsspørgsmål i LABEX, er du velkommen til at kontakte os via e-mail eller post.

Svenska Labex AB (SE)
Box 19110
Helsingborg 2018-04-03
labex@labex.com

    Nyhedsbrev

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt!