Produkter

Tilbage

Antikroppsscreening

Labex har et bredt sortiment af ID-Kort til undersøgelse af irregulære og regulære antistoffer. ID-systemet har efter mange års erfaring vist sig at have høj sensitivitet/specificitet. ID-Kortene kan både anvendes sammen med Bio-Rads egne testceller og egenproducerede testceller.

Beskrivelse

ID-Kort til IAT analyser

  • Coombs IgG – Polyspecifikt Anti-IgG
  • LISS/Coombs – Polyspecifikt Anti-IgG + monoklonalt Anti-C3d

ID-Kort til NaCl/Enz analyser

  • Neutral gel

Kombinerede ID-Kort til forskellige analyser/teknikker

  • LISS/Coombs + Enzyme test
  • DiaScreen
  • Reverse Grouping with Antibody Screening

Mere information og dokumentation fra leverandøren kan findes her.