Produkter

Tilbage

Fortyndingsmedie

I ID Systemet benyttes forskellige suspensionsmedier, afhængig af hvilken analyse der udføres. Unik på markedet er ID CellStab, som benyttes til langtidsopbevaring af brugsklare testerytrocytter.

Beskrivning

ID-Diluent 1

Modifieret bromelinløsning til 5% erytrocytsuspension, anvendes til antigentypning. Kan også benyttes til 1-trins enzymteknik ved antistofundersøgelse. Fp-størrelse 2 x 100 ml, 1 x 500 ml & 10 rack med 60 x 700 ul.

ID-Diluent 2

Modifieret LISS-løsning til 0,8% eller 5 % erytrocytsuspension anvendes både til antigentypning og antistofundersøgelse. Fp-størrelse 2 x 100 ml, 1 x 500 ml & 10 rack med 60 x 700 ul.

ID-Cellstab

ID-Cellstab er et suspensionsmedie til langtidsopbevaring af erytrocytter. 0,8% erytrocytsuspension, benyttes til IAT/LIS teknik i ID-Kort. Erytrocytsuspensionen har en garanteret holdbarhed på op til 4 uger. Cellesuspensionen er klar til brug i IAT-teknik i ID-systemet. Fp-størrelse 1 x 500 ml.

Mere information og dokumentation fra leverandøren kan findes her.