Produkter

Tilbage

Geltest

Alvedias geltest er baseret på mikrokolonneteknik. Brøndene indeholder en blanding af gel, buffer og antiglobulin. Antiglobulinet er specifikt for hver dyreart: hund, kat og hest.

Mangler du et produkt? Kontakt os for information om hele produktsortimentet.

Beskrivelse

Beskrivelse af metoden
En suspension af røde blodlegemer (til direkte antiglobulintest DAT) eller en blanding af donorerytrocytter og recipientplasma (til forligelighedstest) centrifugeres gennem gelen.

Hvis der ikke dannes agglutinat (= ingen reaktion med antiglobulinet), passerer RBC gennem gelen og danner en knap i bunden af brønden (negativ test). Ved reaktion med anti-globulin sidder de agglutinerede erytrocytter fast i gelen, reaktionen er positiv. Reaktionen er stabil og kan læses mange timer efter udførelse af testen. Testen kræver ingen vasketrin, er let at udføre,og har høj sensitivitet og er reproducerbar.

ALVEDIA Kors-test
(Modtager Donor test, MG-test, X-test)

Forliglighedstest for hund
Hunde har mange blodgruppeantigener på overfladen af deres erytrocytter (DEA1, 3, 4, 5, 7, DAL …).
Hvis hunden har dannet antistoffer kan det føre til komplikationer under blodtransfusion. For at sikre et vellykket transfusionsresultat, anbefales det at transfundere typeforlig for DEA1 og derefter udføre en forliglighedstest for at sikre kompatibilitet. Ud over gel og buffer indeholder mikrorørene i Alvedia Canin Gel Test Crossmatch et anti-hundeglobulin (Anti-IgG + Anti C3). Ved påvisning af antistoffer (IgG og / eller IgM) hos modtageren, vil donorerytrocytter reagerer med modtagers antistoffer. Der forekommer en antigen-antistofreaktion, og der vil dannes et agglutinat, der klæber til gelen, en positiv reaktion. Ved fravær af antistoffer dannes intet agglutinat, og erytrocytterne lægger sig i bunden af mikrorøret, negativ reaktion.

Forliglighedstest for kat
Kattenes vigtigste blodtypesystem er AB-systemet. Hvor varianterne A, B og AB er placeret. Blodtype A er den mest almindelige, B-er ualmindelig og AB-ekstremt sjælden. Da katte har naturligt forekommende antistoffer, der giver stærke hæmolytiske transfusionskomplikationer mod det antigen, de mangler (inden for AB-systemet), er det ekstremt vigtigt at transfundere kompatibelt med hensyn til A- og B-antigenerne. Katte har også andre blodgruppeantigener (Mik), som katten kan danne antistoffer imod. For at sikre et vellykket transfusionsresultat anbefales det at transfundere typespecifikt blod i forhold til A og B, og derefter udføre en forliglighedstest for at sikre kompatibilitet. Ud over gel og buffer indeholder mikrorørene i Alvedia felin gel Test Crossmatch et anti katteglobulin (Anti-IgG + Anti C3). Ved påvisning af antistoffer (IgG og / eller IgM) hos modtageren, vil donorerytrocytter reagerer med modtagers antistoffer. Der forekommer en antigen-antistofreaktion, og der vil dannes et agglutinat, der klæber til gelen, en positiv reaktion. Ved fravær af antistoffer dannes intet agglutinat, og erytrocytterne lægger sig i bunden af mikrorøret, negativ reaktion.

Forliglighedstest for heste
Heste har 7 kendte blodgruppeantigener på overfladen af deres erytrocytter (A, C, D, K, P, Q, U). Hesten kan danne antistoffer mod disse antigener. Dette kan give komplikationer under blodtransfusion. For at sikre et vellykket transfusionsresultat anbefales det at udføre en forliglighedstest. Ud over gel og buffer indeholder mikrorørene i Alvedia Equine Gel Test Crossmatch et anti-hesteglobulin (Anti-IgG + Anti C3). Ved påvisning af antistoffer (IgG og / eller IgM) hos modtageren, vil donorerytrocytter reagerer med modtagers antistoffer. Der forekommer en antigen-antistofreaktion, og der vil dannes et agglutinat, der klæber til gelen, en positiv reaktion. Ved fravær af antistoffer dannes intet agglutinat, og erytrocytterne lægger sig i bunden af mikrorøret, negativ reaktion.

Neonatal isoerythrose er en potentielt dødelig tilstand hos nyfødte føl på grund af en uforliglighed mellem hoppens og føllets blodtyper. For at undgå, at dette sker, anbefales det at man ved fødslen udføre en forliglighedstest med navlestrengs erytrocytter og plasma fra hoppen.

 

Dokumentation